real estate menu left
real estate menu rightHome Autoopravy - služby Kontrola a seřizování světlometů

 

 

 


KONTROLA A SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

Popis služby

Zajištění správné funkčnosti a intenzity světlometů.

Přednost služby

Přesnost seřízení díky přesnému technickému zařízení.

Co Vám služba přinese ?

Správně seřízené světlomety dostatečně osvětlují vozovku, neoslňují protijedoucí automobily a zvyšují tak bezpečnost provozu.

Cena služby

Cena za tuto službu nemůže být zatím uvedena. Pro bližší informace nás kontaktujte.


 


 

 Co je to seřízení světlometů a co nám o nich říká legislativa ?

Pro světlomety motorových vozidel používá zákon č. 361/2000 Sb. (v § 32) termíny dálková světla a potkávací světla, rovněž pro ostatní druhy svítilen na vozidle (které mohou být také vybaveny reflektorem) se používá termín „světla“. Termín „světlomet“ se používá například v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v souvislosti s jednoduchým seřízením světlometů při technické prohlídce vozidla. Prováděcí vyhláška 341/2002 Sb. se zabývá světelnými zařízeními vozidel v § 18. Pro světelná zařízení na vozidle vyžaduje homologaci a povoluje je používat jen ve stanoveném počtu a druhu a stanoveným způsobem. Používá termíny světlomet, potkávací světlomet, doplňkový potkávací světlomet, přední mlhový světlomet,zpětný světlomet. Pracovní světlomet a hledací světlomet je zakázáno používat za jízdy. Způsobují-li světlomety vozidla oslnění, je vozidlo nezpůsobilé k provozu.

Základní požadavky na světlomety vozidel obsahuje v přílohách Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřená v Ženevě dne 20. března 1958 (ve znění pozdějších změn). Světlometů se týká asi 10 příloh této dohody. Světlometů se týkají také směrnice Rady EHS č. 76/761 a 76/762 z 27. července 1976 a směrnice Komise EHS 89/517 a 89/518 z 1. srpna 1989 a 1999/17 a 1999/18 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dálkových, potkávacích a předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety. Zpětných světlometů se týká směrnice Rady EHS č. 77/539 z 28. června 1977 a směrnice Komise č. 97/32 z 11. června 1997.

Světla pro denní svícení

Světla pro denní svícení jsou speciální světla, určená pro zvýraznění vozidla během jízdy za nesnížené viditelnosti. Historicky první používání světel pro denní svícení ( angl. DRL) se datuje do 90. let do USA. Světla pro denní svícení (dále s.p.d.s.)nevytváří narozdíl od potkávacích světel světelný kužel, ale rozptýlené světlo, které během dne dostatečně zdůrazňuje vozidlo v provozu, a je pro lidské oko snesitelnější a příjemnější. Další podstatnou výhodou s.p.d.s je nižší energetická náročnost, tím pádem zaručují úsporu paliva a ekologičtější provoz vozu.S.p.d.s z LED diod používá hlavně audi a nově i škoda octavia RS. S.p.d.s. se můžou dokoupit a namontovat i na starší vozy. Na trhu je celá škála světel. Dodatečně namontovaná světla p.d.s. musí být homologována pro provoz v ČR a jejich umístění se řídí přesnými pravidly. S.p.d.s. se rozsvědcují samy po nastartování, při jejich činnosti nesvítí na voze nic jiného, ani koncová světla. Při rozsvícení obrysových a podkávacích světel s.p.d.s automaticky zhasínají. V USA jsou jako s.p.d.s. užívány i přední blinkry, které svítí nepřerušovaně, při odbočování zhasnou a bliká pouze příslušný blinkr.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, website hosting. Valid XHTML and CSS.